Oferta

PLAN OŚRODKA I TERENU  - z opisem

CENNIK CAMPINGU 

MENU RESTAURACYJNE 

KOMPLEKSOWA OFERTA OŚRODKA + ATRAKCJE W OKOLICY

CENNIK PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

PRZYJĘCIE NOCNE Z TAŃCAMI 

GRILL 

PRZYJĘCIA KOMUNIJNE 2022 / 2023

SZKOLENIE 2-DNIOWE,  z jednym noclegiem

OFERTA WESELNA 

BARMAN NA PRZYJĘCIU -  oferta 

STÓŁ WIEJSKI NA PRZYJĘCIU

WEEKEND Z JOGĄ / WARSZTATAMI MEDYTACYJNYMI, ITP - DLA ORGANIZATORÓW

WIELKANOC 2023

 

Informacja  o możliwości składana ofert na wykonanie zgodnych z zestawieniem kosztorysowym i opisem inwestycji na Zagospodarowanie działki 156/13 na potrzeby rekreacji z uwzględnieniem tradycyjnych form rekreacji i wypoczynku w Dankowie.
Danków 156/13

 

 

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

 

 


Kosztorys Inwestorski
1 . Zakres opracowania – ogólna charakterystyka robót:
Zakresem opracowania objęto wykonanie kosztorysu inwestorskiego ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI NR 156/13 NA POTRZEBY REKREACJI Z UWZGLĘDNIENIEM TRADYCYJNYCH FORM
REKREACJI I WYPOCZYNKU DANKÓW.
Spis działów kosztorysu;
1 KORT TENISOWY
2 BASEN
3 DREWNIANA BALIA
4 ALTANY REKREACYJNE – 2szt.
5 BUDYNEK SANITARNY
6 ŁAŹNIA PAROWA „CZARNA BANIA”
7 BUDYNEK SANITARNY PRZY „CZARNEJ BANI”
8 ZIELEŃ, POLE NAMIOTOWE, STANOWISKA DLA KAMPERÓW
9 STANOWISKO DO OBSERWACJI GWIAZD
10 WĘDZARNIA ZEWNĘTRZNA
Kody CPV
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262300-4 Betonowanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45236112-8 Roboty związane z kortami tenisowymi
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
Ogólna charakterystyka obiektu:
1. Dojazdy i Parkingi – tłuczeń 820m2
2. Wjazd na teren działki – kostka betonowa 85m2
3. Chodniki ( kostka betonowa , ) 305m2
4. Tarasy- deska tarasowa 230m2
5. Opaski z kruszywa 10m2
6. Trawniki 1600m2
7. Nawierzchnia ceglana ( kort tenisowy) 613m2
8. Basen , balia 155m2
Ogólna charakterystyka robót:
1.KORT TENISOWY – orientacyjne wymiary zewnętrzne 17,7 x 35,0 m nawierzchnia kortu z mączki ceglanej wokół kortu opaska
żwirowa szer. 50 cm ( obrzeże chodnikowe 6x20 cm ) ogrodzenie kortu, wzdłuż krótszych boków – wysokość 3m ( strona wschodnia i
zachodnia ) wzdłuż dłuższych boków – od strony parkingu - wysokość m 2m od strony basenu wysokość 1m materiał CYNK+ PCV,
ciemnozielony RAL 6005. dodatkowo montowana siatka z polipropylenowa do wychwytu piłek
2.BASEN –
orientacyjne wymiary 8x16m , wysokość 1,4m
Konstrukcja basenu drewniana z drewna sosnowego, impregnowanego metodą ciśnieniowo-próżniową w klasie IV w kolorze naturalnej
zieleni.
Baseny wyposażony s w niezbędne akcesoria takie jak: liner, wykładzina pod folię, profile PVC, filtr, piasek do filtra, pompę o
odpowiedniej mocy, skimmer, dyszę, 3-stopniową drabinkę ze stali nierdzewnej, schodki drewniane, węże i złączki jak również szafkę na
osprzęt.
Basen zostanie częściowo zagłębiony – na gł . 60cm , co będzie wymagało wymurowania ścianki oporowej i wykania drenażu wokół
basenu + zabezpieczenia ścian folią kubełkową. Wokół basenu zostanie wykonany drewniany podest rekreacyjny podniesiony o ok. 35
cm w stosunku do poziomu terenu. Podest będzie stanowił równocześnie rodzaj siedziska dla wypoczywających
3.DREWNIANA BALIA
W sąsiedztwie basenu zostanie zlokalizowana drewniana balia. Balie wykonywana z drewna świerkowego lub modrzewiowego, średnica
balii ok. 200 cm. Woda podgrzewana w piecu wykonanym ze stali nierdzewnej lub dostarczana ciepła woda podgrzana przez piec
zainstalowany w łazni parowej, balia wyposażona w filtr wodny, w podłodze zainstalowane dysze powietrzne, dodatkowo instalacja do
biczy wodnych dostarczana ciepła woda podgrzana przez piec zainstalowany w saunie. Balia wyposażona w instalcje do wytwarzania
biczy wodnych.
ALTANY REKREACYJNE – 2szt.
Orientacyjne wymiary 3,5 x 7m
Altana z dachem dwuspadowym . Altana na 6 słupach o przekroju 12x12 cm dla wymiarów 350x700 cm
• Konstrukcja z drewna sosnowego (drewno strugane, szlifowane, kanty fazowane)
• System ukrytego montażu (brak widocznych wkrętów i gwoździ)
• Dach wykonany z estetycznej deski o grubości 19 mm, łączonej metodą pióro-wpust,.
Kąt nachylenia dachu 35 - 45 stopni, pokrycie dachu gontem bitumicznym lub gontem drewnianym
Konstrukcja altany malowana dwukrotnie bejcolakierem
BUDYNEK SANITARNY – orientacyjne wymiary 4x6,0 m – w budynku dwie umywalnie – damska i męska z odrębny wejściami z
zewnątrz ( toaleta, umywalka , kabina prysznicowa
Budynek murowany z gazobetonu , na zewnątrz imitacja muru szachulcowego , dach dwuspadowy kryty dachówką , stolarka okienna i
drzwiowa drewniana
Dach dwuspadowy, kąt nachylenia dachu 35 - 45 stopni Pokrycie dachu – dachówka cementowa grafitowa ( jak na budynkach
hotelowych )
Obiekt sezonowy , nieogrzewany.
ŁAŹNIA PAROWA „CZARNA BANIA”
orientacyjne wymiary 4x7,25 m
Konstrukcja z impregnowanych bali drewnianych , dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym lub gontem drewnianym, kąt nachylenia
dachu 35 - 45 stopni
BUDYNEK SANITARNY PRZY „CZARNEJ BANI”
orientacyjne wymiary 4x7,25 m
Architektura budynku , tak , jak architektura budynku łazni
Funkcja obiektu – zaplecze sanitarne przy łaźni parowej – dwa prysznice , toaleta , umywalki.
Dodatkowo na zewnątrz stanowisko do mycia naczyń i drobnych prac „kuchennych” dla korzystających z pola namiotowego
Konstrukcja z impregnowanych bali drewnianych ,wewnątrz powierzchnie tynkowane wykończone glazurą . Dach dwuspadowy kryty
gontem bitumicznym lub gontem drewnianym, kąt nachylenia dachu 35 - 45 stopni
STANOWISKA DLA KAMPERÓW
6 stanowisk dla kamperów - o orientacyjnych wymiarach 8x8m . Stanowiska wyposażone w prąd , wodę ( 3 stanowiska dwustronne )
POLE NAMIOTOWE
Niewielkie pole namiotowe zlokalizowane wzdłuż granicy zachodniej, uzupełniające ofertę ośrodka
STANOWISKO DO OBSERWACJI GWIAZD
Zlokalizowane w sąsiedztwie altan rekreacyjnych , wyposażone w teleskop.
NAWIERZCHNIE
1. Zjazd z drogi wojewódzkiej – kostka betonowa gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego , wg wcześniejszego projektu
wykonanego dla działki 156/13
2. Drogi wewnętrzne , parkingi – nawierzchnia z tłucznia kamiennego ( warstwa grubości ok. 15cm ) na podbudowie z gruzobetonu – ok.
15cm ułożonego na warstwie zagęszczonego piasku
3.Dojścia – kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej 5cm ( kostka typu Model structure IBF ) , podbudowa z kruszywa
łamanego 0/32mm – stabilizowanego mechanicznie - 10cm
krawężniki betonowe 6x20cm , na podlewce z chudego betonu
4.Taras przy basenie – impregnowana deska tarasowa układna na legarach – taras podniesiony o około 35cm w stosunku do poziomu
terenu
Konstrukcja wsporcza z bloczków betonowych
5.Nawierzchnie trawiaste
6. Opaska żwirowa – warstwa gr. ok. 10cm z otoczaków , zabezpieczona geowłókniną przed przerastaniem roślin
ZIELEŃ
Planowane prace związane z podniesieniem terenu, wynikające ze znacznego obniżenia w stosunku do drogi wojewódzkiej i
wysokiego poziomu wody gruntowej - średni teren zostanie podniesiony o około 1,3 m.
Częściowe usunięcie młodych świerków i sosen występujących na terenie działki ( na podstawie otrzymanej zgody ) . Projektowane
nasadzenia zieleni niskiej w formie żywopłotów i ozdobnych trawników.
W miarę możliwości zachować pojedyncze istniejące drzewa przy zagospodarowaniu działki.
Projektowane nasadzenia żywopłotów wzdłuż ogrodzenia działki ( zachodnia i południowa granica działki ) , wzdłuż kortu tenisowego i
basenu oraz jako wydzielenia stanowisk dla kamperów
2 . Podstawa opracowania
• Koncepcja
• Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych,
• Katalogi Nakładów Rzeczowych,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno -użytkowego.
• Założenia wyjściowe do kosztorysowania
• stawka roboczogodziny 14,00zł/rg
• narzuty:
koszty pośrednie kp = 65,20 R+S
zysk z = 10,80% R+S+kp
narzuty kosztów, ceny materiałów, sprzętu i robocizny wg wydawnictwa Sekocenbud III kwartał
2018– ceny materiałów loco budowa.

 

Szczegółowe oferty prosimy wysłać adres podany na stronie www Ośrodka Wypoczynkowego

Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź